WŁADCZYNIE 750-1000

Emma

Była córką Lotara z Arles, nominalnego króla Włoch, i królowej Adelajdy (poźniejszej cesarzowej). 01.III.986 r. Lotar zmarł i nowym władcą został ich syn, Ludwik V Gnuśny. Regencję w jego imieniu objęła matka. Po objęciu samodzielnych rządów władca kontynuował spór z Niemcami o Lotaryngię, co doprowadziło do konfliktu ze stronnictwem ludolfińskim (procesarskim) z królową-matką Emmą, arcybiskupem Reims Adalbertem i Hugonem Kapetem na czele. Młody król zmarł 21.V.987 r. po upadku z konia, choć niewykluczone również, że został otruty przez własną matkę.