KOBIETY-WICEPREZYDENCI
CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW

Emine Guri

Była pierwszą kobietą-pierwszym sekretarzem Komunistycznej Partii Albanii w dystrykcie Berat.

1967-1979 pierwsza wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego,
1980-1991 członkini Rady Państwa,
1982-1989 wiceprezydent Albanii.