KOBIETY-PREMIERZY TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH  
MINISTROWIE SPRAW ZEWNĘTRZNYCH
PRZYWÓDCZYNIE PARTII

Emily Saïdy de Jongh-Elhage

Urodziła się 07.XII.1946 r. na Curaçao. Jej rodzice byli z pochodzenia Libańczykami. Mieli ośmioro dzieci. Kształcili je w szkołach katolickich. W 1965 r. ukończyła kolegium nauczycielskie na wyspie Curaçao wchodzącej w skład Antyli Holenderskich. Do 1982 r. pracowała jako nauczycielka. W latach 1987-1995 była prominentną agentką nieruchomości. W 1995 r. zaangażowała się w politykę i została członkinią Partii na rzecz Przebudowy Antyli (PAR). W tym samym roku została członkinią Rady Wyspy Curaçao (parlamentu). Do 1998 r. była przewodniczącą komitetu przygotowawczego Rady Wyspy. Od XII.1998 do VI.1999 r. była komisarzem (ministrem) odpowiedzialną za prace publiczne i publiczne mieszkalnictwo. W okresie XI.1999-V.2002 pełniła funkcję komisarza ds. edukacji, sportu i kultury. W VI.2002 r. została zaprzysiężona na ministra edukacji, sportu i kultury w rządzie Antyli Holenderskich. Funkcję tę pełniła do VII.2003 r. Od VII.2003 do VI.2004 r. była członkinią Stanów Antyli Holenderskich (parlamentu) z ramienia PAR. W VII.2004 r. została komisarzem ds. przedsiębiorstw publicznych i mieszkalnictwa publicznego w rządzie wyspy Curaçao. Od tamtej pory do 2006 r. ponownie zasiadała w Radzie Wyspy. 06.X.2005 r. została przywódczynią PAR. 27.I.2006 r. jej partia wygrała wybory do Stanów Antyli Holenderskich. 26.III.2006 r. Emily de Jongh-Elhage została piątą kobietą-premierem w historii Antyli. Wtedy też objęła teki ministra spraw powszechnych i ministra spraw zewnętrznych. Jest to światowy rekord w liczbie szefowych rządu. W jej 10-osobowym rządzie znalazły się 4 kobiety (włączając panią premier), a wśród 5 sekretarzy stanu są 2 kobiety. Piastuje także tekę ministra spraw zagranicznych i spraw ogólnych. 27.VIII.2010 r. odbyły się wybory parlamentarne na wyspie Curaçao. Partia pani Elhage zwyciężyła zdobywając 8 miejsc w 21-osobowych Stanach, ale nie utworzyła koalicji rządowej. 10.X.2010 r. Antyle Holenderskie przestały istnieć. Pani de Jongh-Elhage udziela się w różnych organizacjach społecznych, charytatywnych i sportowych.