WICEPREMIERZY 2001-10 

Emel Etem-Toszkowa

Urodziła się 04.III.1958 r. w Isperich w dystrykcie Razgrad. Jest pochodzenia tureckiego. W 1981 r. ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej na Wyższej Szkole Technicznej im. Angeła Kunczewa w Ruse. W latach 1982-1992 pracowała jako technolog i główny inżynier w zakładzie Najdena Kirowa. W 1990 założyła tam pierwszy związek zawodowy w obwodzie Ruse. W okresie 1991-1994 zasiadała w radzie miejskiej Ruse. Od 1992 do 1993 r. była sekretarzem związku zawodowego "Podkrepa". Należy do tureckiej partii Ruch na rzecz Praw i Swobód (MRF). Od II.2000 r. jest wiceprzewodniczącą tego ugrupowania. Od 1997 r. zasiada w parlamencie. Od 16.VIII.2005 do 27.VII.2009 r. była wicepremierem Bułgarii oraz ministrem bez teki ds. nagłych wypadków i sytuacji krytycznych. Jest sygnatariuszką międzynarodowej inicjatywy "Win with Women" działającej na rzecz zwiększenia udziału kobiet w polityce. Pani wicepremier jest mężatką i ma syna.