WŁADCZYNIE 1400

Elzbieta von Sponheim

Urodziła się w 1365 r. jako córka Marii, hrabiny Vianden, i Szymona III von Sponheim, hrabiego Sponheim-Kreutznach. Po 1366 r. poślubiła Engelberta III, hrabiego Mark. Nie mieli dzieci. Mąż Elżbiety zmarł 21.XII.1391 r. Jej drugim małżonkiem został Ruprecht Pipan, elektor Palatynatu. Także ten związek był bezdzietny. Ruprecht zmarł 25.I.1397 r. W 1400 r., po śmierci matki, Elżbieta została hrabiną Vianden. 30.VIII.1414 r., po śmierci ojca, objęła we władanie hrabstwo Sponheim-Kreutznach. Zmarła w 1417 r.