WŁADCZYNIE 1300

Elżbieta von Lobdeburg-Arnshaugk

Urodziła się w 1286 r. jako córka Elżbiety von Orlamünde i hrabiego Hartmanna XI zu Lobdeburg-Arnshaugk. Ten ostatni zmarł w 1290 r. Córka odziedziczyła po nim zamki Arnshaugk koło Neustadt an der Orla, Triptis i Oppurg oraz ziemie koło Schleiz. Po 24.VIII.1300 r. poślubiła margrabiego Miśni oraz hrabiego Turyngii Fryderyka I. Ich dziećmi byli: Elżbieta i Fryderyk II. Fryderyk I zmarł 16.XI.1323 r. Elżbieta rządziła Miśnią w latach 1323-1329 jako regentka w imieniu syna. W okresie 1329-1359 była panią Gotha. Zmarła 22.VIII.1359 r. w Gotha.