WŁADCZYNIE 1400

Elżbieta von Braunschweig-Göttingen

Urodziła się w 1390 r. jako córka Ottona, księcia Braunschweig-Göttingen, i Małgorzaty Brzeskiej. W VII.1405 r. poślubiła Eryka II, księcia Braunschweig-Grubenhagen. Z tego związku pochodzili: Agnieszka, Zofia, Elżbieta, Małgorzata Brunszwicka, Anna, Henryk III, Ernest III i Albrecht III. Księżna owdowiała 28.V.1427 r. Po śmierci męża władała księstwem Braunschweig-Grubenhagen do 1439 r. w imieniu synów jako regentka. Zmarła po 29.IX.1444 r.