GUBERNATORKI 1640
WŁADCZYNIE 1600

Elżbieta Słuszczanka

Urodziła się w 1619 r. jako córka wojewody trockiego Aleksandra Słuszki. Miała dwóch starszych braci. W 1633 r. poślubiła Adama Kazanowskiego. Nie mieli dzieci. Elżbieta owdowiała w 1649 r. Odziedziczyła po nim olbrzymią fortunę, m.in. niegrodowe starostwo wareckie. W 1650 r. wzięła ślub z Hieronimem Radziejowskim. Rozwiodła się z nim roku później, gdy ten zdradził króla Polski Jana Kazimierza. Zmarła w 1671 r.