WŁADCZYNIE 1300

Elżbieta von Hohnstein

Była córką hrabiego Henryka IV von Hohnstein. 09.IX.1331 r. poślubiła Günthera XXI von Schwarzburg-Blankenburg, hrabiego Saalfeld i Blankenburga. Owocami ich związku byli: Henryk XIII, Zofia, Elżbieta, Agnieszka i Matylda. Mąż Elżbiety, w latach 1342-1345, brał udział w wojnie domowej w Turyngii przeciwko Wettinom. Był stronnikiem Ludwika IV Bawarskiego. W 1346 r. nie uznał wyboru Karola IV Luksemburskiego na króla Niemiec, bezskutecznie forsując kandydaturę króla Anglii Edwarda III. Po przegranej przeszedł do opozycji. W I.1349 r. stronnictwo Wittelsbachów wybrało go antykrólem. Nie uzyskał jednak poparcia politycznego i w V.1349 r. abdykował. Zmarł 14.VI.1349 r. we Frankfurcie nad Menem jako ofiara zarazy. Od tej pory do swej śmierci Elżbieta była panią Greifenstein w Schwarzburgu. Hrabina zmarła 04.IV.1380 r.