WŁADCZYNIE 1400

Elżbieta Hohenzollern

Urodziła się między 01.V a 29.IX.1403 r. jako córka elektora brandenburskiego Fryderyka I Hohenzollerna i Elżbiety Bawarskiej. 09.IV.1418 r. w Konstancji poślubiła księcia legnicko-brzeskiego Ludwika II z dynastii Piastów. Ich dziećmi byli: Ludwik (1420-1435), Elżbieta, Magdalena Brzeska i Jadwiga. Ludwik II zmarł 30.V.1436 r. Elżbieta do 1449 r. rządziła w Brzegu, Legnicy i Złotoryi do 1449 r. (była to jej oprawa wdowia). Najpóźniej 17.II.1439 r. wyszła za mąż za księcia cieszyńskiego Wacława I. Związek ten pozostał bezdzietny i rozpadł się już w 1445 r. Księżna Elżbieta zmarła 31.X.1449 r. w Legnicy.