WŁADCZYNIE 1300

Elżbieta Habsburżanka

Urodziła się około 1285 r. w Wiedniu jako córka księcia Austrii Albrechta I Habsburga i Elżbiety Tyrolskiej. 06.VIII.1306 r. wyszła za mąż za księcia Lotaryngii Górnej Fryderyka IV Wojownika. Ich dziećmi byli: Rudolf I Waleczny i Małgorzata. Fryderyk zmarł 23.VIII.1328 r. Elżbieta do 1332 r. rządziła Lotaryngią Górną jako regentka w imieniu ich syna. Zmarła w 1352 r. lub 19.V.1353 r. lub 19.V.1358 r.