WŁADCZYNIE 1400

Elżbieta de Vaudemont

Zwana także Izabelą. Urodziła się w 1397 r. jako córka Ferdynanda Lotaryńskiego, hrabiego Vaudémont, i Zofii Wirtemberskiej. W 1412 r. poślubiła hrabiego Filipa I z Nassau-Saarbrücken. Nie mieli dzieci. Elżbieta przetłumaczyła cztery "chansons de geste" na niemiecki i sama pisała nowele. Owdowiała 02.VII.1429 r. Do 1438 r. rządziła Nassau-Saarbrücken jako regentka w imieniu pasierbów Filipa II i Jana II. Zmarła 17.I.1456 r.