WŁADCZYNIE 1400

Elżbieta Bawarska

Urodziła się w 1383 r. jako córka Fryderyka II Mądrego, księcia Bawarii-Landshut, i Magdaleny Visconti. 18.IX.1401 r. w Schongau poślubiła burgrabiego Norymbergi Fryderyka I Hohenzollerna. Z tego związku pochodzili: Elżbieta, Jan Alchemik, Cecylia, Małgorzata, Magdalena, Fryderyk II Żelazny, Albrecht Achilles, Zofia, Dorota i Fryderyk Młodszy. 30.IV.1415 r. Fryderyk I otrzymał od cesarza Zygmunta Luksemburskiego w lenno Brandenburgię z tytułem margrabiego-elektora. Urząd burgrabiego Norymbergi zlikwidowano w 1420 r. Elżbieta, zwana "piękną Elsą", od 1410 r. była regentką w posiadłościach męża w trakcie jego nieobecności. Służyła mu także radą w sprawach państwowych. Owdowiała 20.IX.1440 r. Zmarła 13.XI.1442 r. na zamku Ansbach.