GUBERNATORKI 2002-

Elżbieta  Rutkowska

Urodziła się 17.X.1948 r. w Piotrkowie Trybunalskim.

Status cywilny:
wdowa, dwie córki: Magdalena, lat 31, stomatolog i ekonomista;
Anna, lat 25, podwójna absolwentka Szkoły Głównej Handlowej; wnuczek Maciuś, lat 6.

Wykształcenie:
wyższe techniczne Politechnika Łódzka
kierunek: Inżynieria chemiczna

Dodatkowe kursy dokształcające: Zarządzanie, marketing, finanse, metody i techniki prywatyzacji, prawo spółek handlowych, restrukturyzacja przedsiębiorstw, dochodzenie roszczeń, zabezpieczenia, skuteczna egzekucja.

Egzamin Państwowy na członka rad nadzorczych - Centrum Prywatyzacji

Doświadczenie zawodowe:
- 1971-1989 praca naukowa w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu -25 patentów;
- od 1989 r. - praca w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" S.A. początkowo w Biurze Rozwoju, potem oddelegowanie w latach 1994-97 do KRP "Południe"- z-ca dyrektora;
- 1999 r. - praca w Biurze Zarządu, przygotowanie i doprowadzenie do zawarcia układu sadowego z 1410 wierzycielami ZAK S.A. a tym samym uratowanie ZAK S.A. od upadłości;
- luty 2000 - 09 listopada 2001 - Kierownik Działu Nadzoru Właścicielskiego - utworzenie nowego działu i wypracowanie metod monitoringu i oceny dla sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami, w których ZAK S.A. posiada akcje/ udziały.

- 9 listopada 2002 - 18 luty 2003 Wicewojewoda Opolski
- 19 lutego 2003 - 7 grudnia 2005 Wojewoda Opolska

Zdobyte dodatkowe doświadczenie zawodowe:
prowadzenie przez 6 lat (w latach 93-98) prywatnej firmy po zmarłym Mężu.

Doświadczenie w pracach rad nadzorczych:
- 1994-97 - Przew. RN ZCh. "Dwory" w Oświęcimiu, gdzie przeprowadzona restrukturyzacja doprowadziła do wejścia na stabilna drogę dodatniej rentowności firmy;
- 1997-99 - członek RN POCH w Gliwicach.
- 1999-2000 sekretarz RN ZAK Serwis sp. z o. o.
- styczeń 2001 r. członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych "Kędzierzyn" S.A. z wyboru załogi.

Doświadczenie społeczno-polityczne:
poseł na Sejm w latach 1980-1989 z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
działacz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;

- obecnie członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej;
- w ostatnich wyborach do Sejmu startowała jako kandydat na liście SLD-UP (poz.19) - zdobyła 2742 glosy co nie wystarczyło do uzyskania mandatu.

Znajomość języków obcych:
angielski - biegle,
rosyjski i serbo-chorwacki - biernie.

Zainteresowania zawodowe:
problematyka gospodarcza w ujęciu makroekonomicznym, mechanizmy funkcjonowania biznesu, polityka.

Ceni:
rzetelność, pracowitość, uczciwość, dyspozycyjność i umiejętność współpracy z ludźmi, zdolność myślenia w kategoriach analitycznych i strategicznych, posiadanie własnego zdania i umiejętności jego uzasadniania.

Hobby:
literatura współczesna, turystyka, narty, brydż.