MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Elwira Sachipazdowna Nabiullina

Urodziła się 29.X.1963 r. w Ufie. W 1986 r. ukończyła ekonomię na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym.

1994-1994 doradczyni Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców,
1995-1996 wiceszefowa Departamentu Reform Gospodarczych w rosyjskim Ministerstwie Gospodarki,
1996-1997 szefowa Departamentu Reform Gospodarczych w rosyjskim Ministerstwie Gospodarki,
1997-1998 wiceminister gospodarki,
2000-2003 pierwsza wiceminister rozwoju gospodarczego i handlu,
2003-2005 przewodnicząca Ośrodka Badań Strategicznych w Moskwie,
24.IX.2007- minister rozwoju gospodarczego i handlu.