WŁADCZYNIE 1100

Elwira Kastylijska

Urodziła się przed 1082 r. jako nieślubna córka króla Kastylii Alfonsa VI i Jimeny Muñoz. W 1094 r. wyszła za mąż za hrabiego Rajmunda IV z Tuluzy. W 1105 r., po śmierci męża, została regentką Trypolisu (w Libanie) w imieniu niepełnoletniego syna Alfonsa Jordana (urodzonego w 1105 r.). Sytuacja była bardzo trudna i w 1108 r. hrabina zdecydowała się na wyjazd do Tuluzy. Władzę nad Trypolisem przekazała Bertrand, nieślubnemu synowi swego męża. W latach 1108-ok. 1123 sprawowała regencję w Tuluzie. Przed 1117 r. jej drugim mężem został Fernando Fernández. Elwira Kastylijska zmarła w 1151 r.