WŁADCZYNIE 750-1000

Elwira García (965-1017)

Była córką hrabiego Kastylii, Garcíi I Fernándeza. Potem została drugą żoną króla Leónu, Bermudo II. Miała z nim troje dzieci: Alfonsa V, Teresę i Sanchę. W 999 r., po śmierci małżonka, objęła władzę w imieniu syna. Sprawowała ją wraz z hrabią Menendo Gonzalesem. Z trudem zmagała się z ekspansją Kastylii, najazdami Normanów i Maurów. Alfons V samodzielne rządy rozpoczął w 1008 r.