KOBIETY P.O.-PREMIERA

Ellen Lourkes Fairclough

Urodziła się 28.I.1905 r. w Hamilton, Ontario. Zanim została posłanką działała w różnych organizacjach: Stowarzyszeniu Konsumentów Kanady, harcerstwie, I.O.D.E., United Empire LoyalistGabinet Johna Diefenbakera w 1958 r. z królową Elżbietą II. Pani Fairclough daleko po prawej stronie. (U.E.L.) Association, Zonta Club of Hamilton and Zonta International. W latach 1945-1950 zasiadała w Radzie Miasta Hamilton. Z ramienia Progresywno-Konserwatywnej Partii Kanady kandydowała w 1949 r. po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych, uzyskała jednak mandat deputowanej do Izby Gmin dopiero rok później w wyborach uzupełniających. Wyróżniała się jako aktywna parlamentarzystka, w częstych (około 150 rocznie) wystąpieniach poruszając problematykę mieszkalnictwa, równouprawnienia kobiet, podatku dochodowego i walki z bezrobociem. Przeforsowała ustawę o równości płac za taką samą pracę bez względu na płeć. W Izbie Gmin zasiadała do 1963 r. W tym czasie reprezentowała swój kraj z różnych okazji na oficjalnym szczeblu, była doradczynią delegacji kanadyjskiej do ONZ w X.1950;reprezentantka Kanady na Konferencji Parlamentarzystów Państw NATO w Paryżu w 1955 r. Była pierwszą kobietą w składzie gabinetu, Flora Macdonald (pierwsza w historii Kanady szefowa dyplomacji i p.o. premiera w okresie 1987-1988), Ellen Fairclough i Pauline McGibbons (pierwsza w historii Kanady kobieta-Gubernator Porucznik). kiedy 21.VI.1957 r. mianowano ją sekretarzem stanu (do 11.V.1958 r.). Jej inne funkcje rządowe to: minister ds. obywatelskich i imigracji (12.V.1958-08.VIII.1962), Główny Naczelnik Poczty (09.VIII.1962-22.IV.1963). W okresie 19-20.II.1958 r., podczas nieobecności szefa rządu Johna Diefenbakera, była  pierwszą w historiiLibby Burnham, Jodi White, Flora MacDonald, Kim Campbell,
Ellen Fairclough. Na tym zdjęciu stoją obok siebie trzy kobiety pełniące funkcję szefowej rządu Kanady: Flora MacDonald (p.o. premiera w okresie 1987-1988), Kim Campbell (premier Kanady w 1993 r.) oraz Ellen Fairclough (p.o. premiera w 1958 r.) Kanady kobietą pełniącą obowiązki premiera. Pracę w rządzie zakończyła w kwietniu 1963 r. wraz z upadkiem gabinetu Diefenbakera. Jako minister ds. imigracyjnych zwalczała zjawiska rasizmu w polityce imigracyjnej, doprowadziła do złagodzenia procedury wobec uchodźców, doprowadzając w konsekwencji do znacznego zwiększenia ich liczby w Kanadzie. Była posłanką przez 13 lat, raz wygrywając wybory dodatkowe oraz 4 razy wybory powszechne. W 1979 r. została odznaczona Orderem Kanady, otrzymała również medale jubileuszowe 100-lecia (1967) i 125-lecia Konfederacji (1992); była ponadto członkiem Tajnej Rady Królowej ds. Kanady (z tytułem Right Honorauble).20.II.1978 r. Izba Gmin jednomyślnie wydała następującą rezolucję, że " Izba Gmin składa szczere gratulacje Ellen Fairclough za jej doniosły wkład wniesiony w życie polityczne Kanady, gdy 20 lat temu zostawała pierwszą w politycznej historii Kanady kobietą pełniącą obowiązki premiera." W 1993 r. przedstawiała kandydaturę Kim Campbell na przywódczynię Partii Postępowo-Konserwatywnej, co spowodowało, że, jako liderka rządzącej partii, została pierwszą w historii Kanady kobietą-premierem. Zmarła 13.XI.2004 r. Jej mąż Gordon i syn Howard zmarli przed nią.

Pani Fairclough w domu spokojnej starości pod koniec swego życia.