PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Elizabeth Yaminde Renner

W dzieciństwie uczęszczała do St John's Infants i St Joseph's Primary School. W 1961 r. rozpoczęła naukę w St Joseph's High School, a rok później w Yundum College. W 1964 r. zdobyła tam certfikat nauczycielski. Uzyskała również: HTC Class 1, certyfikat z języka angielskiego w 1972 r. w Advanced Teacher Training College w Winneba w Ghanie. W 1975 r. rozpoczęła studia w Western Australia Institute of Technology in Perth w Australii, Uniwersytecie Bristolskim w Anglii (1977 r.,) i w Management Development Institute (MDI) w Gambii (2007 r.). Ma stopień magistra z pedagogiki. Należy do Ludowej Partii Postępowej.

1964-1965 nauczycielka języka angielskiego i matematyki w St Joseph's High School,
1965-1970
nauczycielka języka angielskiego i matematyki w St Joseph's Secondary Technical School,
1972-1977 dyrektorka Sukuta Secondary Technical School,
1979-1980 zastępczyni urzędnika ds. programu naucznia (Curriculum Assistant Programme Officer) w Centrum Rozwoju Programu Nauczania,
1980-1986 szefowa Wydziału Języka Angielskiego w St Augustine's High School,
1986-1993 wicedyrektorka St Augustine's High School,
1990-1994 i 17.VI.2009- mianowana członkini Zgromadzenia Narodowego,
1992-1994 skarbniczka władz kobiecego skrzydła Ludowej Partii Postępowej,
1994-1997 dyrektorka St Augustine's High School,
1998-2003 dyrektorka Ndow's Comprehensive Senior Secondary School,
2006-2007 główna konsultantka/trenerka w Departamencie ds. Równości Płci i rozwoju w MDI,
2007-VI.2009 zastępczyni rzecznika praw obywatelskich,
17.VI.2009-03.XI.2010 spiker Zgromadzenia Narodowego.