SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 2001- 

Elizabeth Dipuo Peters

Urodziła się 13.V.1960 r. W 1987 r. zdobyła stopień bakałarza z pracy społecznej na Uniwersytecie Północnym. Jako studentka należała do Młodych Chrześcijańskich Studentów. Działała także w kościelnych i społecznych organizacjach młodzieżowych. Potem weszła w skład Kongresu Młodzieżowego Galeshewe, organizacji afiliowanej przy Zjednoczonym Froncie Demokratycznym. W 1987 pracowała ochotniczo jako regionalna organizatorka Południowoafrykańskiego Związku Pracowników Krajowych. Uczestniczyła w rekrutowaniu, organizowaniu, kształceniu i doradzaniu pracownikom krajowym w prowincji Przylądkowej Północnej. W latach 1987-1990 kierowała Departamentem Kobiecym w Południowoafrykańskim Kongresie Młodzieżowym. W 1990 r. została sekretarzem ds. kobiet w Lidze Młodzieżowej Afrykańskiego Kongresu Narodowego. W okresie 1990-1991 pracowała w Prowincjonalnym Narodowym Komitecie Młodzieżowym w prowincji Przylądkowej Północnej. Od 1992 r. do 1994 r. pracowała społecznie w NCCR (struktury UNHCR). Zajmowała się tam m.in. reintegracją więźniów i uchodźców politycznych. W latach 1994-1997 była posłanką w Zgromadzeniu Narodowym z ramienia ANC. We frakcji parlamentarnej ANC odpowiadała za sprawy prowincji Przylądkowej Północnej. W 1996 r. została wybrana w skład prowincjonalnego kierownictwa ANC. Potem została wiceprzewodniczącą ANC w prowincji, a w 2003 r. - przewodniczącą. W 1997 r. została głównym biczem (whip) ANC w parlamencie prowincji  Przylądkowej Północnej. W 2003 r. powierzono jej także funkcję skarbnika ANC w prowincji. Do kwietnia 2004 r. była ministrem zdrowia w rządzie prowincjonalnym (wcześniej kierowała resortami edukacji i kultury). Od 30.IV.2004 do 06.V.2009 r. była pierwszą kobietą-premierem prowincji Przylądkowej Północnej. Należy zaznaczyć, że po wyborach parlamentarnych z kwietnia 2004 r. kobiety zostały premierami 5 prowincji (spośród 9). Podobnie stało się po wyborach z 2009 r. 11.V.2009 r. pani Dipuo Peters objęła stanowisko federalnego ministra energii. Ma dwie córki.