KOBIETY-P.O. PREZYDENTA

 

Elizabeth Tygsona Alpha Lavalie

Urodziła się 05.I.1947 r. Jest chrześcijanką. W 1985 r. ukończyła prawo na Uniwersytecie Londyńskim. Pracowała m.in. w sektorze bankowym. Należy do Ludowej Partii Sierra Leone (SLPP). Od 1997 r. zasiada w parlamencie. Obowiązki tymczasowej przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego pełniła w okresie 15.V-?.2001, gdy spiker i jego ówczesny zastępca byli nieobecni. Od 06.VII.2001 do 2007 r. była pierwszą kobietą-zastępczynią spikera Zgromadzenia Narodowego. 08.IX.2004 r. została p.o. prezydenta Sierra Leone, gdy prezydent Kabbah składał wizytę w Burkina Faso, wiceprezydent Solomon Berewa był w Londynie, a przewodniczący Sądu Najwyższego Cowan przebywał na konferencji w Kanadzie. Pani Lavalie była pierwszą w historii swego kraju kobietą pełniącą obowiązki głowy państwa. Ta metodystka jest z zawodu księgową.