SZEFOWE RZĄDÓW LOKALNYCH 1991-2000

Elisabeth Zölch-Balmer

Urodziła się 21.IV.1951 r. w Mühlethurnen. Jest zamężna. W 1977 r. ukończyła studia prawnicze. Należy do Szwajcarskiej Partii Ludowej.

Kariera zawodowa:

1978-1984 kierowniczka Wydziału Prawnego w kantonalnej Dyrekcji Gminnej,
1984 -VI.1992 sekretarz generalna kantonalnej Dyrekcji Gminnej,
VIII.1992-V.1994 radczyni prawna.

Kariera polityczna:

1977-1981 radna gminna w Mühlethurnen,
1987-V.1994 członkini Rady Narodowej (izby niższej parlamentu federalnego),
VI.1994- radna (minister) ds. gospodarki ludowej w rządzie kantonu Berno,
01.VI.1997-31.V.1998 i 01.VI.2002-31.V.2003 premier rządu kantonu Berno.