KOBIETY P.O.-PREMIERA 
KOBIETY-P.O. PREZYDENTA

Elisabeth Gehrer

Urodziła się 11.V.1942 r. w Wiedniu. W 1949 r. jej rodzina przeniosła się do Innsbrucku. Po ukończeniu gimnazjum i instytutu kształcącego nauczycieli (Lehrerbildungsanstalt) w Innsbrucku, pracowała jako nauczycielka w Hart w Zillertalu (1961-1964) oraz w szkole ludowej w Lochau i Bregenz-Augasse w kraju związkowym Vorarlberg (przez dwa lata). W 1964 r., w Bregenz, wyszła za mąż za Fritza Gehrera, z którym ma trzech dorosłych synów. Jej polityczna kariera rozpoczęła się w 1980 r., kiedy to została w Bregenz ( stolicy kraju związkowego Vorarlberg) radną miejską ds. muzyki w szkołach oraz współpracy regionalnej. W 1981 r. została przewodniczącą Stowarzyszenia Planowania Regionalnego Jeziora Bodeńskiego. W 1983 r. została wybrana przewodniczącą kobiecego skrzydła Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) w Bregenz. W 1984 r. została członkinią Landtagu (parlamentu) w Vorarlbergu. W 1989 r. została wiceprzewodniczącą parlamentu oraz przewodniczącą frakcji ÖVP w radzie miejskiej Bregenz. Rok później została pierwszą kobietą-członkinią rządu kraju związkowego Vorarlberg odpowiedzialną za szkoły, dokształcanie, naukę, kobiety, młodzież, rodzinę, rozwój lokalny, oszczędzanie energii i pomoc rozwojową. W I.1994 r. została przewodniczącą kobiecego skrzydła ÖVP w Vorarlbergu oraz przewodniczącą tamtejszej Komisji Szkolnej. 04.V.1995 r. została mianowana federalnym ministrem edukacji i kultury. 12.III.1996 r. ponownie powierzono jej tę funkcję. 23.IX.1996 r. przez kilka godzin pełniła obowiązki kanclerza i prezydenta Austrii. Według artykułu 64 austriackiej konstytucji, gdy prezydent nie jest w stanie pełnić swych obowiązków jego funkcje obejmuje kanclerz. Gdy niedyspozycja prezydenta trwa więcej niż 20 dni to wtedy obowiązki głowy państwa przechodzą na trzech przewodniczących Rady Narodowej jako na organ kolegialny. Tylko kanclerz decyduje o tym, czy zaszły odpowiednie warunki do tego, aby zastąpić prezydenta. Po śmierci tego ostatniego obowiązki głowy państwa spadają na przewodniczących Rady Narodowej, a rząd musi natychmiast rozpisać nowe wybory prezydenckie. Pani Gehrer przejęła obowiązki prezydenta i kanclerza, ponieważ kancerz Franz Vranitzky przebywał wtedy w Belgii, wicekanclerz - w Stanach Zjednoczonych, a prezydent Thomas Klestil był ciężko chory. 24.IV.1999 r. została federalną wiceprzewodniczącą ÖVP. 04.II.2000 r. została ministrem edukacji, nauki i kultury w pierwszym rządzie kanclerza Wolfganga Schüssela. 28.II.2003 r. objęła tę samą funkcję w jego drugim gabinecie. Od 04.II.2000 r. jest numerem 4 (po kanclerzu, wicekanclerzu i ministrze spraw zagranicznych) w rządzie.