MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Elinor Caplan

Urodziła się 20.V.1944 r. w Toronto w kanadyjskiej prowincji Ontario. W okresie 1978-85 była radną miejską w North York. W latach 1985-1997 zasiadała w parlamencie prowincji Ontario. Od IX.1987 r. do X.1990 r. była tam ministrem zdrowia. Przedtem zajmowała takie stanowiska, jak: ministra ds. służb rządowych, przewodniczącej komisji rządowej ds. polityki społecznej, przewodniczącej Rady Zarządzającej Gabinetu. Była także głównym biczem (prefektem) opozycji. 02.VI.1997 r. po raz pierwszy zasiadła w federalnej Izbie Gmin z listy Partii Liberalnej. W okresie 16.VII.1998-15.VII.1999 była parlamentarną sekretarz ministra zdrowia. Od 03.VIII.1999 do 14.I.2002 r. zajmowała stanowisko ministra ds. obywatelskich i imigracji. Od 15.I.2002 r. do 11.XII.2003 r. była ministrem ds. dochodów państwowych i szefową Kanadyjskiej Agencji Skarbowej (Dochodowej) i Celnej. Ona i jej mąż Wilf mają 4 dzieci i 4 wnucząt.