WŁADCZYNIE 500-750
PRZEWODNICZĄCE ZGROMADZEŃ PRAWODAWCZYCH PRZED XX WIEKIEM

Elfleda

Była siostrą króla Northumbrii, Oswy. Jako dziecko została umieszczona w klasztorze w Hartlepool. Ksieni, święta Hilda, zabrała ją do Whitby, gdzie Elfleda została potem jej następczynią na stanowisku opatki. Elfleda była bardzo wpływowa w sprawach kościelnych, mediowała w sporze między świętym Wilfridem a świętym Teodorem. Pomagała także świętemu Cuthbertowi. W 705 r. przewodziła obradom synodu w River Nith. Przedtem pięć opatek było obecnych na Radzie Becanfield w 694 r., kiedy to podpisały one dekrety przed prezbiterami. Potem ksieni obejmowała także tytuły z kościołów nie należących do jej domu, przedstawiała świeckich wikarych do służby w kościołach parafialnych i posiadała wszystkie przywileje pana ziemskiego nad doczesną własnością jej opactwa. Opatka Shaftsbury otrzymała od króla pełnoprawne baronostwo i, na podstawie tego prawa, przez pewien okres, posiadała przywilej bycia wezwaną do parlamentu (the privilege of being summoned to Parliament - wezwania parlamentu?). Elfleda zmarła w Whitby.