WŁADCZYNIE 1300

Eleonora Kastylijska

Urodziła się w 1307 r. jako córka króla Kastylii Ferdynanda IV Pozwanego i Konstancji Portugalskiej. Pierwszym mężem Eleonory był Jakub, infant Aragonii. Zawarli związek małżeński 18.X.1319 r. w Gandesa. Jeszcze w dniu ślubu Jakub opuścił swoją żonę i zrezygnował z praw do tronu. Małżeństwo Eleonory i Jakuba, nigdy nie skonsumowane, zostało anulowane, a Jakub został rycerzem zakonu joannitów. 05.II.1329 r. Eleonora poślubiła króla Aragonii Alfonsa IV Łagodnego. Ich dziećmi byli infant Ferdynand Aragoński i infant Jan Aragoński. Królowa spiskowała przeciwko swojemu pasierbowi, następcy tronu Piotrowi (przyszłemu królowi Piotrowi IV Ceremonialnemu). Chciała, by tron Aragonii przypadł jednemu z jej synów. Alfons IV zmarł 24.I.1336 r. Piotr IV skonfiskował dobra macochy i jej synów oraz zaczął ścigać jej protektora, don Pedro de Ejérica. Zostały one nadane im wbrew opinii stanów. W 1338 r. przyznał je im z powrotem, nie chcąc drażnić Kastylii. Królowa nadal jednak knuła przeciwko Piotrowi IV. Wróciła do Kastylii, gdzie także zaczęła wywierać destrukcyjny wpływ na politykę. Jej bratanek, król Kastylii Piotr I Okrutny, uwięził ją i kazał zamordować. Do zabójstwa królowej Aragonii doszło w III/IV.1359 r. na zamku Castrojeriz.