WŁADCZYNIE 1300

Eleonora Angielska

Przyszła na świat 18.VI.1318 r. w Woodstock. Była córką króla Anglii Edwarda II i królowej Izabeli Francuskiej. W V.1332 r. wyszła za mąż za Reginalda II Czarnego, księcia Geldrii i hrabiego Zutphen. Ich synami byli Reginald III i Edward. Mąż Eleonory zmarł 12.X.1343 r. Do 1347 r. rządziła Geldrią i Zutphen jako regentka w imieniu syna Reginalda III. Także potem pomagała mu w sprawach państwowych. Zmarła w ubóstwie 22.IV.1355 r. w klasztorze cysterek. Pochowano ją w opactwie Deventer.