PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2001-2010
MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI 
WICEPREMIERZY 2001-10

Elena Salgado Méndez

Urodziła się 12.V.1949 r. w Ourense. Należy do Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE).

Wykształcenie akademickie:

1972 - Universidad Politécnica de Madrid - inżynieria przemysłowa, specjalizowała się w energii,

1977 - Universidad Complutense de Madrid - nauki ekonomiczne, specjalizowała się w strukturze,

1973 - Escuela Organización Industrial - magisterium z zarządzania metodami ilościowymi,

1972-1974 - Universidad Politécnica Madrid - specjalizacja: organizacja przemysłowa.

Kariera zawodowa i polityczna:

1976-1982 Departament Ekonomiczny w Szkole Organizacji Przemysłowej,

1982-1984 dyrektor Departamentu Studiów w Instytucie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przemysłu,

1985–1991 dyrektor generalna ds. wydatków personelu i publicznych emerytur (rent) w Ministerstwie Gospodarki i Finansów,

1991–1996 sekretarz generalna ds. nadzoru komunikacyjnego nad polityką pocztową i telekomunikacyjną w Ministerstwie Robót Publicznych, Transportu i Środowiska,

18.IV.2004-09.VII.2007 minister zdrowia i konsumpcji,

16.V.2005-15.V.2007 przewodnicząca Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHO),

09.VII.2007-07.IV.2009 minister ds. administracji publicznej,

07.IV.2009- druga wicepremier oraz minister finansów i gospodarki.