WICEPREMIERZY 2001-10
MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Ekaterine Tkeszelaszwili

Urodziła się 23.V.1977 r. w Tbilisi. W 1999 r. ukończyła studia na Wydziale Prawa Międzynarodowego oraz Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Państwowego w Tblilisi. Posiada także dyplom LLM z Uniwersytetu Notre Dame w USA. Pogłębiła tam swoje wykształcenie prawnicze ze specjalnością prawo międzynarodowe. W okresie 09.X.1997-10.IX.1999 była główną specjalistą w Centrum Analiz oraz Badań Polityki Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Od 01.I.1998 do 01.I.2000 r. pracowała jako prawniczka dla Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Gruzji oraz dla IRIS Gruzja, przedstawicielstwa Centrum na rzecz Reform Instytucjonalnych oraz Sektora Nieformalnego działającego na Uniwersytecie Maryland w USA. W okresie 01.V.2002-01.II.2004 r. była wicedyrektorką i prawniczką IRIS. W 2005 r. kierowała IRIS Georgia. 01.VI.2001 r. została prawniczką w Komitecie Prawniczym na rzecz Praw Człowieka w Nowym Jorku. Funkcję tę pełniła do 01.XI.2001 r. 01.V.2002 r. była praktykantką w Międzynarodowym Trybunale ds. Byłej Jugosławii w Hadze w Holandii. 

W okresie 01.II.2004-01.IX.2005 była wiceministrem sprawiedliwości. Od 01.IX.2005 do 01.V.2006 r. obejmowała stanowisko wiceministra spraw wewnętrznych. W okresie 01.V.2006-01.VIII.2007 była przewodniczącą Sądu Apelacyjnego w Tbilisi. Od 01.VIII.2007 do 01.II.2008 r. piastowała stanowisko ministra sprawiedliwości. 01.II.2008 r. została pierwszą w historii Gruzji (i innych krajów poradzieckich) kobietą-Prokuratorem Generalnym. 05.V.2008 r., jako druga kobieta w historii swego kraju, objęła tekę ministra spraw zagranicznych. Prezydent zdymisjonował ją 05.XII.2008 r. Jeszcze w tym samym miesiącu stanęła na czele Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 20.XI.2010 r. została wicepremierem i ministrem stanu ds. reintegracji. Jest mężatką i matką jednego dziecka. Mówi po gruzińsku, angielsku, francusku i rosyjsku.