WŁADCZYNIE 1100

Eilika Billung Saksońska

Urodziła się ok. 1081 r. jako młodsza córka księcia Saksonii Magnusa i księżnej Zofii Węgierskiej, córki króla Węgier Beli I. Przed 1095 r. wyszła za mąż za Ottona, hrabiego von Ballenstedt i księcia Saksonii (w latach 1112-1123). Ich dziećmi byli: Albrecht I, Adelajda oraz Zygfryd I (hrabia Orlamünde oraz Palatynatu Reńskiego). Po śmierci ojca Eilika wraz z starszą siostrą Wulfhilde została jego dziedziczką. W latach 1106-1142 była dziedziczną księżną Kriechen-Burgwerben i Palatynatu w Saksonii. Zmarła 16.I.1142 r.