WŁADCZYNIE 750-1000

Edyta Angielska

Urodziła się w 910 r. Była córką króla Anglii, Edwarda Starszego i Ælfflædy. W 929 r. wyszła za mąż za Ottona I, księcia Saksonii i Turyngii (936-973), króla Niemiec (936-962), króla Włoch (961-973) i cesarza (962-973). Magdeburg został jej przyznany wtedy jako oprawa małżeńska. Z tego związku pochodzili: Liutgarda (przyszła małżonka Konrada Rudego) i Liudolf (książę Szwabii w latach 950-957). Edyta zmarła 26.I.946 r.