WŁADCZYNIE 750-1000

Edgiva

Urodziła się ok. 905 r. jako córka Sigehelma, ealdrmana Kentu. Wyszła za mąż za króla Anglii Edwarda Starszego, z którym miała czworo dzieci: króla Edmunda I, króla Edreda, Edburgi i Edgivy. Była bardzo wpływową politycznie postacią za panowania Edreda w latach 946-955. Zmarła 25.VIII.968 r.