WŁADCZYNIE 750-1000

Eadburga

Była córką króla Offy z Mercji i królowej Cynethryth. W 789 r. poślubiła Beorhtrika, króla Wessexu. Spiskowała i intrygowała w celu zwiększenia władzy królewskiej. W 802 r. postanowiła otruć jednego ze swych przeciwników. Truciznę omyłkowo wypił jednak król i zmarł. Eadburga wraz z swymi kosztownościami uciekła i znalazła schronienie na dworze cesarza Karola Wielkiego. Tam ponownie zaczęła snuć intrygi i spiskować, aby osiągnąć wpływy i wysoką pozycję. Działania królowej nie spodobały się wielu dworzanom Karola. Cesarz zaoferował jej stanowisko przeoryszy w jednym z żeńskich klasztorów. Eadburga zaakceptowała tę propozycję, ale niedługo wytrwała w celibacie. Jako opatka romansowała z pewnym saksońskim mężczyzną. Wyszło to na jaw i była monarchini została wygnana. Zmarła najprawdopodobniej we Włoszech w nędzy i osamotnieniu.