WŁADCZYNIE 316-1

Dynamis

Urodziła się około 84 r. p.n.e. jako córka króla Pontu Farnakesa II. Jeszcze za życia ojca poślubiła arystorkatę Asandera Filokajsara Filoromajosa. Ich jedynym dzieckiem był Tyberiusz Juliusz Aspurgos Filoromajos. Asander w 47 r. p.ne. zbuntował się przeciwko swojemu teściowi, który mianował go regentem Bosporu na czas jego wojny z Rzymem. Farnakes został pokonany przez Juliusza Cezara w 47 r. p.n.e. w bitwie pod Zelą. Pokonany król zbiegł do Synopy, a następnie na Krym, gdzie jeszcze w tym samym roku zginął w walce z Asandrem. Dynamis wstąpiła na tron Bosporu wraz z swym mężem za pozwoleniem Rzymu. Królowa owdowiała w 17 r. p.n.e. Pretensje do tronu zaczął zgłaszać Skryboniusz, prawdopodobnie nieślubny syn Farnakesa II. Dynamis została zmuszona do poślubienia go. Dzięki temu Skryboniusz mógł rządzić Bosporem u jej boku. Marek Wipsaniusz Agrypa, rzymski mąż stanu i przyjaciel cesarza, postanowił zainterweniować w sprawy królestwa. Uznał Skryboniusza za zdrajcę oraz skazał go na śmierć w 15 r. Na jego miejscu postanowił umieścić Marka Antoniusza Polemona I Eusebesa Sotera. Ślub Marka i Dynamis odbył się jeszcze w tym samym roku. Małżeństwo ich nie trwało długo, ponieważ Dynamis zmarła w 14 r. p.n.e.