WŁADCZYNIE 1300

Dyah Gayatri Rajapatni (Gayati Raja Patni Tribu)

Była pierwszą żoną Radena Wijayi (panował pod imieniem Kertarajasa Jayawardhana), pierwszego władcy królestwa Majapahit, i siostrą królowej (drugiej żony swego męża) Tribhuananesshwari Dewi Java Vishnuvardhanida. Dziećmi Dyah i Radeny byli król Kertajasa Jayawardhana i królowa Tribhuwana Wijayatunggadewi. Jej mąż zmarł w 1309 r. Jego następcą został syn, Kertajasa Jayawardhana. Został on zamordowany w 1328 r. Na tron Majapahitu wstąpiła Tribhuwana Wijayatunggadewi, która panowała jako Sri Tribhuwanotunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani. Dyah Gayatri Rajapatni współrządziła wraz z córką i siostrą. W 1330 r. premierem i regentem Majapahitu został Gajah Madah. Wszystkie trzy monarchinie w 1350 r. oddały władzę Rajasangsarze Hayamowi Wurukowi, synowi Sri Tribhuwanotunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani.