CZŁONKINIE RAD PAŃSTWA I KOLEKTYWNYCH GŁÓW PAŃSTW
WICEPREMIERZY 1920-90

Draża Delewa Wulczewa (1939-)

1974-1977 pierwsza sekretarz Bułgarskiej Partii Komunistycznej w Ploch,
1974-1981 kandydatka na członkinię Biura Politycznego Bułgarskiej Partii Komunistycznej,
1977-VI.1981 minister edukacji,
XII.1979-VI.1981 wicepremier,
1979-1986 członkini Rady Państwa (być może jej wiceprzewodnicząca w latach 1979-1981),
1981-1989 wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego.