WŁADCZYNIE 750-1000

Drahomira (Drogomira)

Urodziła się w 877 lub 890 r. Była księżniczką Stodoran, która wyszła za mąż za księcia czeskiego Wratysława. Z tego związku pochodzili dwaj synowie: święty Wacław i Bolesław. Jeszcze przed śmiercią, która nastąpiła 13.II.921 r., jej mąż przekazał swej matce Ludmile  wychowanie dwóch małoletnich synów (przyszłego świętego Wacława i Bolesława) oraz władzę w państwie. Od tej pory Ludmiła rządziła Czechami jako regentka. Nienawidząca jej Drahomira nie chciała się z tym pogodzić, w czym była wspierana przez młodszego z synów opierającego się próbom zaszczepienia mu chrześcijańskich wartości przez babkę. Stanęła na czele reakcji pogańskiej. Zleciła zabójstwo Ludmiły. Uduszono ją 15 września 921 roku na zamku w Tetinie. Drahomira objęła władzę w Czechach jako regentka. Tak rozpoczęte prześladowania Kościoła doprowadziły do wojny z Niemcami, które interweniowały zbrojnie w obronie swych misjonarzy; Czechy bowiem po pierwszej chrystianizacji w IX wieku, w obrządku słowiańskim, dostały się pod wpływy metropolii w Moguncji, w obrządku rzymskokatolickim. W obronie wiary wyruszył książę Bawarii Arnulf (922), a następnie cesarz Henryk I (928). Drahomirę zmuszono do oddania władzy Wacławowi. Ten przystąpił do odbudowy zniszczonych świątyń i uzupełnienia duchowieństwa. Przeciwko Wacławowi uknuto spisek. Młodszy brat Bolesław za namową matki Drahomiry zaprosił Wacława na uroczystą konsekrację kościoła Świętych Kosmy i Damiana, który wzniósł przy swoim zamku w Starej Bolesławi. Tam nasłani przez Bolesława siepacze zabili Wacława. Miał zginąć na progu świątyni (a może nawet w jej wnętrzu). Było to 28 września 929 (?) roku. Według innej wersji pogańska rebelia w Czechach doprowadziła do interwencji władców niemieckich zaniepokojonych o swoje wpływy. Pod naciskiem króla niemieckiego Henryka I Drahomira musiała oddać władzę Wacławowi. Jak twierdzi autor Żywota św. Wacława, młody książę szybko odbudował zniszczone kościoły i zadbał o przywrócenie służby Bożej. Niepowodzenia polityczne św. Wacława, a zwłaszcza słabość okazywana względem Niemiec, doprowadziły do zawiązania spisku, na którego czele stanął młodszy brat Wacława Bolesław. Według tradycji hagiograficznej Wacław został zaproszony do rezydencji Bolesława w Starym Bolesławcu (przyjęta w polskiej historiografii nazwa Starej Boleslavi) pod pretekstem udziału w konsekracji miejscowej świątyni. Tu na dziedzińcu zamkowym, lub jak głosi jedno z podań, w kościele, został zamordowany przez  Bolesława i jego rycerzy (28 września 935 roku). Drahomira zmarła w 934 lub 936 r.