MINISTROWIE SPRAW WEWNĘTRZNYCH, OBRONY CYWILNEJ, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I POLICJI

Doris Soliz Carrion

Urodziła się w rodzinie lewicowych intelektualistów. Ukończyła studia z zakresu socjologii. Potem pracowała w różnych organizacjach pozarządowych. Działa na rzecz poprawy statusu kobiet.

2003 minister turystyki,
2008-08.VI.2009 minister-koordynator ds. dziedzictwa kulturalnego i narodowego,
08.VI.2009-22.I.2010 minister-kierownik sekretariatu ds. ludzi, ruchów społecznych i aktywności (partycypacji) obywatelskiej,
22.I.2010- minister-koordynator ds. policji.