GUBERNATORKI 1921-1980

Dora Maldonado Mancera

Urodziła się 04.VIII.1936 r. w mieście Trujillo jako córka Victorii Mancera Márquez de Maldonado i Francisco Maldonado Martíneza. Na początku swej edukacji uczęszczała do Colegio Santa Ana de Trujillo, prowadzonego przez zakonnice z Congregación de Santa Ana. Po ukończeniu tej szkoły rozpoczęła studia na Uniwersytecie de Los Andes. Została odontologiem (odontologia - nauka o rozwoju, budowie, fizjo- i patologii zębów). Potem ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Zulia, gdzie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Społecznych uzyskała stopień magistra z zarządzania kompaniami turystycznymi. Te studia rozpoczęła w 1986 r. a zakończyła 08.X.1990 r. Po ukończeniu pierwszych studiów przez 21 lat pracowała jako odontolog w Unidad Sanitaria de Trujillo. W 1966 r. została dyrektorką Nadzoru Socjalnego w stanie Trujilo oraz profesorem nauk biologicznych w Liceum Cristóbal Mendoza, do którego niegdyś uczęszczała. W latach 1979-1984 była gubernatorem stanu Trujillo i zarazem pierwszą w historii swego kraju kobietą pełniącą taką funkcję. Obecnie działa na rzecz turystyki i sportu w rodzinnym stanie oraz przewodzi Fundación Monumento a la Paz Mundial.