WŁADCZYNIE 1-500

Domicja Lepida Młodsza

Urodziła się w 19 r. p.n.e. Była przedstawicielką rzymskiego rodu Domicjuszy Ahenobarbów. Spokrewniona z najpotężniejszymi osobami końca republiki i początków cesarstwa - była prawnuczką triumwira Marka Lepidusa, wnuczką triumwira Marka Antoniusza i Oktawii Młodszej siostry cesarza Augusta, kuzynką cesarzy Kaliguli i Klaudiusza, ciotką cesarzowej Messaliny i cesarza Nerona. Jej siostrą była Domicja Lepida Starsza a bratem Gnejusz Domicjusz Ahenobarbus, ojciec cesarza Nerona. Była trzykrotnia zamężna. Po raz pierwszy z bliskim kuzynem, również wnukiem Oktawii Młodszej, Markiem Waleriuszem Messalą Barbatusem. Ich córka to osławiona Messalina, żona cesarza Klaudiusza. Drugim jej mężem był Faustus Korneliusz Sulla potomek dyktatora Lucjusza Krneliusza Sulli a ich syn poślubił córkę cesarza Klaudiusza, Klaudię Antonię. Trzecim mężem Domicji Lepidy był Gajusz Apiusz Juniusz Sylan. Oboje sprawowali opiekę nad jej bratankiem Lucjuszem Domicjuszem, póxniejszym cesarzem Neronem, po śmierci jego ojca i wygnaniu matki do 41 n.e. Silanus został zabity z rozkazu cesarza Klaudiusza, gdyż przyśniło się temu ostatniemu, że to Silanus może go zabić. Domicja Lepida była silną, bogatą i wpływową osobistością w okresie panowania Kaliguli i Klaudiusza. Skłócona z córką Messaliną w okresie jej największej władzy a jednocześnie ekscesów seksualnych, towarzyszyła jej w ostatnich chwilach. Według Tacyta namawiała córkę skazaną już na śmierć do godnego odebrania sobie życia. Jej bratowa Agrypina Młodsza została w 49 r. nową żoną cesarza Klaudiusza i doprowadziła do zguby Domicję Lepidę obawiając się jej wpływu na własnego Agrypiny syna, Nerona. Domicja Lepida Młodsza w 54 r. została skazana na śmierć z rozkazu Agrypiny Młodszej.