MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Dinara Dżaparkułowna Szajdiewa

Urodziła się 16.XI.1965 r. w Frunze. W latach 1983-1988 studiowała ekonomię na Kirgiskim Uniwersytecie Państwowym. Mówi po kirgisku, rosyjsku i angielsku.

X.1988-V.1993 pracowała jako ekonomistka,
V.1993-10.1995 księgowa w banku,
X.1995-IV.1997 inspektor podatkowa w Ministerstwie Finansów,
IV.1997-XI.1999 główna specjalistka w Departamencie Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów,
XI.1999-IX.2007 wicedyrektor Skarbu Centralnego w Ministerstwie Finansów,
IX.2007-V.2009 kierowniczka ds. metodologii raportowania finansowego i audytu wewnętrznego w Ministerstwie Finansów,
16.V.2009- sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów,
31.I.2011- p.o. ministra finansów.