KANDYDATKI NA PREZYDENTA 2004- 
PRZEWODNICZĄCE PARLAMENTÓW 2007

Diłoram Gafurdżanowna Taszmuchamedowa

Urodziła się w 1962 r. w regionie taszkienckim. Naukę w szkole średniej zakończyła w 1978 r. W 1984 r. z wyróżnieniem ukończyła Państwowy Instytut Medyczny w Taszkiencie. Wykładała tam i prowadziła badania. W 1993 r. obroniła dysertację kandydacką i została "kandydatką medyczną" (Candidate of Medicine). W 1994 r. została dyrektorką generalną i założycielką prywatnej firmy "Farmed". W 2003 r. uzyskała, w Departamencie Stosunków Międzyrządowych i Zagranicznych Powiązań Gospodarczych Akademii Państwowych i Publicznych Konstrukcji, tytuł magistra stosunków międzynarodowych. Należy do Socjaldemokratycznej Partii Uzbekistanu "Sprawiedliwość" (Adołat). W latach 2001-2004 zasiadała w Zgromadzeniu Narodowym (wtedy jeszcze jednoizbowym). W 2004 r. wybrano ją do Izby Ustawodawczej (izby niższej parlamentu). Została wtedy członkinią parlamentarnej komisji ds. zagranicznych i międzyparlamentarnych. Od 2005 r. pełni funkcję pierwszego sekretarza rady politycznej swej partii oraz stoi na czele jej frakcji parlamentarnej. W VII.2007 r. została zastępczynią spikera Izby Ustawodawczej. 23.XII.2007 r. była kandydatką "Adolatu" na prezydenta Uzbekistanu. 23.I.2008 r., jako pierwsza kobieta w historii Uzbekistanu, objęła funkcję spikera Izby Ustawodawczej.