WŁADCZYNIE 750-1000

Didda

Brała udział w rządach swego męża, króla Kaszmiru Kszmagupty. Przebiegle utrzymywała w swych rękach władzę, działając jako regentka w imieniu niepełnoletnich synów i zabijając jednego po drugim, nim osiągnęli dojrzałość. W latach 981-1004 była samodzielną władczynią Kaszmiru.