KANDYDATKI NA PREZYDENTA 1991-1999

Dianne Beall Templin

Urodziła się 23.V.1947 r. w Buffalo w stanie Nowy Jork. Jest rozwiedzioną matką jednej córki, Cary. Jest ewangeliczką.

1965-1969 Bachelor of Science (nauki społeczne, psychologia) SUNYAB, Buffalo, Nowy Jork,
1970-1973 doktor prawa na SUNYAB, Buffalo, Nowy Jork,
1978 ubiegała się o miejsce w kongresie jako niezależna kandydatka,
1985 ukończyła Wydział Prawa Simona Greenleafa w International Law Studies-University of Strasbourg we Francji,
1979-80 pracowała w Komisji Planowania San Marcos,
1980 startowała do rady miejskiej,
1994 ubiegała się o miejsce w parlamencie stanowym Kalifornii,
05.XI.1996 kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Amerykańskiej,
1998 kandydatka na prokuratora generalnego Amerykańskiej Partii Niepodległości,
2000 kandydatka na senatora Stanów Zjednoczonych z ramienia Amerykańskiej Partii Niepodległości. W tym samym roku bez powodzenia ubiegała się o ponowną nominację prezydencką Partii Amerykańskiej,
2003 kandydatka na gubernatora Kalifornii,
02.XI.2004 kandydatka na prezydenta Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Amerykańskiej oraz kandydatka do Kongresu z ramienia Amerykańskiej Partii Niepodległości.
2008 ubiegała się o nominację prezydencką Amerykańskiej Partii Niezależnych.