KOBIETY-P.O. PREZYDENTA

Devorah Netzer

Urodziła się w 1897 r. na Ukrainie. Tam ukończyła szkołę średnią i studia na uniwersytecie. W 1925 r. przybyła do Izraela. W latach 1930-1967 była przewodniczącą "Ruchu Kobiet Pracujących". Należała do partii Mapai. Od 1949 r. do 1969 r. była posłanką do Knesetu (parlamentu). W okresie 1965-1969 była wiceprzewodniczącą Knesetu. W 1968 r., przez jeden lub kilka dni, jednocześnie pełniła obowiązki prezydenta Izraela i przewodniczącej parlamentu. Prezydent i przewodniczący Knesetu przebywali wtedy równocześnie poza krajem. Devorah Netzer zmarła 14.I.1989 r.