WŁADCZYNIE 1-500

Deng

Była żoną cesarza Ho Ti z dynastii Han (panował w latach 88-106). Po jego śmierci cesarzowa Deng uczyniła Szanga Ti, ponad 100-dniowe dziecko, i sama objęła władzę. Zrobiła to mimo tego, że Ho Ti miał jeszcze dwóch starszych synów zrodzonych z konkubiny. Mały cesarz "panował" od lutego do sierpnia lub września 106 r. Deng sprowadziła na dwór Liu Hu, dwunastoletniego kuzyna Szanga Ti, który miał być jego następcą na tronie. Odgrywał rolę swego rodzaju zabezpieczenia dla władzy cesarzowej-wdowy w przypadku śmierci cesarza-dziecka. Szang Ti zmarł w sierpniu lub wrześniu 106 r., a Deng mianowała cesarzem Liu Hu (przybrał imię An Ti). Sama sprawowała regencję w jego imieniu do swej śmierci w 121 r.