MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH W BYŁYM ZSRR
WICEPREMIERZY W BYŁYM ZSRR

Deizamal Czejbekowa

1980-1982 minister spraw zagranicznych Kirgistanu,
1980-1984 wicepremier Kirgistanu.