MINISTROWIE FINANSÓW I GOSPODARKI

Darja Radić

Urodziła się 07.XII.1965 r. w Jesenice. W 1989 r. ukończyła ekonomię na uniwersytecie w Ljubljanie. Tytuł jej pracy licencjackiej to "Analiza Galbraitha dotycząca nowoczesnego kapitalizmu". W 2001 r. ukończyła studia magisterskie na tym samym wydziale po obrnie pracy pt. "Proponowany model organizacji turystycznej w gminie Kranjska Gora". W 1992 r., w ramach projektu słoweńskiego Ministerstwa Małych Przedsiębiorstw, ukończyła program szkoleniowy GEA College w Ljubljanie i uzyskała dyplom wyżej wymienionego ministerstwa stwierdzający, że posiada kwalifikacje do świadczenia usług doradczych i promocji małych firm. W 2006 r. została badaczką i partnerką rozwojową w turystycznej grupie badawczej w Wyższej Szkole Turystycznej w Portorožu (Turistica) na Uniwersytecie Primorska. Jej nazwisko znajduje się w bazie Słoweńskiej Agencji Badawczej. W tym samym roku uzyskała habilitację i zaczęła wykładać zarządzanie w turystyce.

W latach 1989-1994 pracowała w gminie Jesenice. Od 1994 r. do 1996 r. była zatrudniona w przedsiębiorstwie budowlanym Gradbeno podjetje Grosuplje jako kontroler projektów budowlanych i jednostek wewnętrznych firmy. Do końca 1998 r. pracowała w gminie Kranjska Gora w charakterze doradczyni ds. turystyki i inwestycji. W latach 1999-2001 była dyrektorem w Instytucie ds. Promocji i Rozwoju Turystyki w gminie Kranjska Gora. W okresie 2001-2005 piastowała stanowisko podsekretarza stanu i kierowniczki Wydziału Turystyki, a sekretarza stanu i dyrektorki Departamentu Turystyki w Ministerstwie Gospodarki.

Od 2005 r. do 01.X.2008 r. szefowała Projektowi Wdrażania Usług w Wyższej Szkole Turystycznej w Portorožu (Turistica) na Uniwersytecie Primorska. 22.XI.2008 r. została sekretarzem stanu. 16.VII.2010 r. objęła stanowisko ministra gospodarki.