KOBIETY P.O.-PREMIERA

dr Daphne Phillips-Gaskin

Urodziła się w 1944 r. W latach 1995-2001 była ministrem ds. rozwoju społeczności, kultury oraz ds. płci. Od 11do 13.XI.2000 r. pełniła obowiązki premiera. W 2001 r. była, w Ministerstwie ds. Upoważnienia Społeczności, Sportu i Spraw Konsumenckich, ministrem odpowiedzialnym za sprawy płci, rodziny i konsumentów. W wyborach z 2001 r. straciła swoje miejsce w Izbie Reprezentantów Trynidadu i Tobago. Potem premier mianował ją senatorem i niższym rangą ministrem, ale prezydent początkowo odrzucił tę i inne rządowe nominacje kandydatów, którzy przegrali. Ale w końcu prezydent ustąpił i Daphne Phillips-Gaskin oraz inni kandydaci mogli objąć proponowane im stanowiska.