GUBERNATORKI TERYTORIÓW ZEWNĘTRZNYCH 
WŁADCZYNIE 2000

Cynthia Astwood

Urodziła się w 1946 r. w Salt Cay jako Cynthia Simmons. Szkołę średnią ukończyła na Grand Turk. Potem uczyła się pielęgniarstwa, położnictwa i intensywnej opieki w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do ojczyzny pracowała w tych zawodach w Grand Turk Hospital. W 1974 r. została pierwszą wizytatorką ds. zdrowia na Turks i Caicos z ramienia PAHO i WHO. W 1976 r. poślubiła dra Leo Astwooda. Założyła pierwszą szkołę pielęgniarską, Departament Zdrowia Publicznego i ustanowiła pierwszy Podstawowy Program Opieki Zdrowotnej w swym kraju. W 1980 r. zaczęła pracę w kancelarii głównego sekretarza (szefa rządu) Turks i Caicos. Na początku była urzędniczką administracyjną, potem podsekretarzem i zastępczynią głównego sekretarza. W 1996 r. stanęła na czele Służb Publicznych Turks i Caicos. W okresie 1997-25.I.(lub 31.III).2005 była pierwszą kobietą-głównym sekretarzem w historii tego kraju. W okresie 26.XI-16.XII.2002 pełniła obowiązki gubernatora Turks i Caicos. Także i na tym stanowisku była pierwszą kobietą. Jej następczynią na urzędzie głównego sekretarza została Mahala Kathleen Wynns. W 2010 r. weszła w skład rady doradczej (swego rodzaju tymczasowego rządu) Turks i Caicos.